Dự án: Khách sạn Mường Thanh – Nha Trang

30/08/2021

Tập Đoàn DEKKO tự hào là nhà cung cấp ống cấp và thoát nước cho công trình khách sạn Mường Thanh – Nha Trang.

19001998