Phụ kiện ống tưới nhỏ giọt

Các phụ kiện ống tưới nhỏ giọt sử dụng cơ chế bù áp, không bù áp, được khởi thuỷ từ ống dẫn nước, đưa nước đến vùng rễ cây cần tưới theo phương pháp tưới nhỏ giọt.

Tham khảo thêm sản phẩm của dekko

19001998