ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ỐNG NHỰA DEKKO


STT Tên cửa hàng/ Đại lý Địa chỉ Điện thoại/ Fax
01 Đại lý Trình Đô TT. Hạ Lang, Hạ Lang, Cao Bằng 0971848216
02 Đại lý Trọng Ly Xóm 4, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội 0977456747
03 Đại lý Hùng Hằng TT. Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng 0837711886
04 Đại lý Lâm Hương Số 57 Thụy Ứng, TT. Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 0943515606
05 Đại lý An Vũ TT. Thông Nông, Thông Nông, Cao Bằng 0983988414
06 Đại lý Tuyết Anh TT. Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng 0949716868
07 Đại lý Long Cường TT. Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng 0839496888
08 Đại lý Trường Hà TT. Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng 0977791233
09 Đại lý Tiềm Lý TT. Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng 0964141898
10 Đại lý Đàn Ánh TT. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng 0945402248