Dự án: Bệnh viện Bỏng Hà Nội

30/08/2021

Tập Đoàn DEKKO tự hào là nhà cung cấp ống cấp và thoát nước cho công trình Bệnh viện Bỏng Hà Nội.

19001998